2018
 • 00

  Gün

 • 00

  Saat

 • 00

  Dakika

 • 00

  Saniye

Davetli Konuşmacılar

Prof. Dr. Niyazi MERİÇ

Ankara Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü

Prof. Dr. Nihal BÜYÜKÇİZMECİ

Selçuk Üniversitesi

Hayri AKBIYIK

TAEK-Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

Doç. Dr. Şule ERGÜN

Hacettepe Nükleer Mühendislik

Dr. Nurcan TEKİN

Aksaray Üniversitesi

Dr. Georgios POLYMERİS

Ankara Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü

Havva KIRGIZ

Konya Bilim Merkezi

Mehmet Ali TULUKCU

Konya Bilim Merkezi

Abidin KEÇECİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - ÇED,İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

Program Akışı

22 Aralık 2018 - Cumartesi

09:45 - 10:15

KAYIT

10:15 - 10:30

AÇILIŞ

BİRİNCİ OTURUM

10:30 - 11:00

NİHAL BÜYÜKÇİZMECİ - ATOM ÇEKİRDEĞİNDEN NÜKLEER ENERJİYE YOLCULUK

11:00 - 11:15

ARA

NÜK-KAFE

11:15 - 12:15

Niyazi MERİÇ - TÜRKİYE’DE NÜKLEER FİZİK EĞİTİMİ

George S. POLYMERİS -KÜLTÜREL MİRASTA NÜKLEER UYGULAMALAR

12:15 - 13:30

Öğle Yemeği

NÜK-KAFE

13:30 - 14:00

Havva KIRGIZ - CERN’E YOLCULUK

14:00 - 14:05

ARA

İKİNCİ OTURUM

14:05 - 15:05

Şule ERGÜN - NÜKLEER GÜVENLİK

Hayri AKBIYIK - ENERJİ ÜRETİMİNDE NÜKLEER ENERJİNİN ROLÜ

15:05 - 15:15

ARA

ÜÇÜNCÜ OTURUM

15:15 - 16:15

Abidin KEÇECİ – NÜKLEER ENERJİ VE ÇEVRE

16:15 - 17:45

Forum Katılımcıları İçin Serbest Zaman - (Bilim Merkezi Gezisi Önerilir)

16:30 - 17:45

* Çocuklar İçin Nükleer Enerji: İçerik Geliştirme Çalıştayı - Alan uzmanlarına yönelik

EŞ ZAMANLI ATÖLYELER

11:30 - 12:30

Nurcan TEKİN-Sosyo-bilimsel Bağlamda Nükleer Enerji

11:30 - 12:00

Mehmet Ali TULUKCU- Nükleer Enerji Ekonomisi

14:00 - 15:00

Nurcan TEKİN - Sosyo-bilimsel Bağlamda Nükleer Enerji

14:00 - 14:30

Mehmet Ali TULUKCU- Nükleer Enerji Ekonomisi

Forumun Önemi

Nükleer Enerji Forumu, ülkemizin bilimsel ve teknolojik gelişmelerde öncü bir rol oynaması için hazırlanan, sürdürülebilir bir etkinlik tasarımıdır. Yerli ve milli bir enerjinin üretiminde nükleer enerjinin değerli bir misyonu söz konusudur. Ülkemizde hali hazırda nükleer santrallerle ilgili büyük projeler devam etmektedir. Faaliyete geçecek olan nükleer santrallerin toplumsal kabulünün sağlanmasında, nükleer enerjinin ne olduğu, hangi bilimsel ölçütlerle çalışmaların yürütüldüğü noktasında toplumsal bilgilendirmeye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaçlar gözetilerek hazırlanan programın öncü bir rolü olacaktır. Ülkemizde özellikle gençler ile nükleer enerji alan uzmanları bir araya getirecek olan programın, konuya ilgi duyan herkese katılımı açıktır.

Çocuklar İçin Nükleer Enerji: İçerik Geliştirme Çalıştayı

Nükleer enerjinin herkese anlatılmasına yönelik bir içerik ihtiyacı söz konusudur. Bu kapsamda özellikle çocuklara yönelik bir nükleer enerji anlatımının, öğretiminin geliştirilmesine yönelik paydaşların görüşlerine başvuru yapılacaktır.

Büyükkayacık Mah. Ankara Cad. No: 292 42100 Selçuklu/Konya

twitter facebook linkedin